J. C. Møller-Fonden

"De små glæders legat"

Næste komitémøde:

Fredag den 30. august 2024 kl. 9.00

Jacob Clausen Møller (I. C. Møller)

I. C. Møller-Fonden eller ”De små glæders legat” er opkaldt efter ildsjælen Jacob Clausen Møller (1876 – 1955).

I 1976, hundredåret for hans fødsel, satte hans søn Traugott Møller (1904 – 1991) dette minde for at agte og ære faderen i taknemmelighed.

I.C. Møller var succesrig forretningsmand, men også aktiv i det danske frivillige arbejde og i kommunalpolitikken i Flensborg. Efter 2. verdenskrig og befrielsen for nazismen blev I.C. Møller af den britiske besættelsesmagt udnævnt til overborgmester. Siden blev han valgt to gange indtil kommunalreformen i 1950. Derefter blev han vicebypræsident, hvilken post han bestred lige til sin død i 1955.

I hans tid som overborgmester var nøden stor. I isvinteren 1945/46 led befolkningen direkte under hungersnød, men også derudover var der mangel på fødevarer især i byerne. Derudover fyldtes Flensborg med flygtninge fra de forhenværende tyske områder mod øst. I.C. Møller mestrede i vid udstrækning udfordringerne; hans motto lød: "Pligt og arbejde". Han havde et udpræget socialt instinkt og sled for at hjælpe mennesker i nød.

Derfor er det med rette, at en plads i Flensborg er blevet opkaldt efter ham: I.C. Möller Platz. Det er pladsen ved Nørreport.

Sønnen Traugott Møller hjælper med ”De små glæders legat” mennesker, der har brug for en opmuntring i en slidsom hverdag.

Jacob Clausen Møller omkring 1930

Hvem kan søge midler fra fonden?

Der kan kun søges af enkeltpersoner, ikke af institutioner eller virksomheder.

Penge fra fonden overføres til anbefalerens private konto som skal anføres på vores ansøgningskema.

Hvem kan man søge midler til?

Der kan kun søges til enkeltpersoner, ikke til institutioner eller virksomheder.

Personen må ikke leve i samme husstand eller være i familie med ansøgeren.

Samtidig skal modtageren have fast bopæl i området mellem den dansk-tysk fastlandsgrænse og Ejderen.

Vi kan kun tilgodese en enkelt ansøgning til samme person indenfor en 12 måneders periode.

Hvad kan der søges midler til?

Der kan søges til vidt forskellig formål.

Det kan være til konkrete ting og sager, men det kan lige så godt være til almene formål eller til blot en „opmuntring“.

Hvordan kan der ansøges?

Efterfølgende kan du downloade det danske ansøgningsskema ved at klikke på knappen under billedet.

Det udfyldte skema kan sendes med posten eller via mail. Kontaktdata fremgår af skemaet.

Dansk ansøgningsskema

ADRESSE

J. C. Møller-Fondens komité | An der Marienhölzung 2 c | D-24955 Harrislee

KONTAKTDATA

Telefon: +49 461 940 29 370 | Mail: post@jcmf.info